Robo Sport - Sport robototehnikasy

“Robo Sport” kurslary, robotlary halaýan we sport ýaryşlarynda hakyky çempion bolmagy arzuw edýän çagalar üçin ajaýyp teklip. Okuwyň çäginde talyplar “Sumo”, “Çyzykdan geçmek”, “Labirint” we başgalar ýaly robot ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zerur hünärleri we bilimleri alýarlar.

Okuwcylar diňe bir bar bolan robot dizaýnlary bilen çäklenmän,  täze robotlary döredýärler, programmirleýärler we dürli ýaryşlara nädip düzmelidigini öwrenýärler. Mundan başga-da, “Robo Sport” kurslary çagalara logiki pikirlenmäni ösdürmäge, amaly endikleri güýçlendirmäge we topar ruhuny döretmäge kömek edýär.

Robototehnika ýaryşlaryna gatnaşmak çagalara özlerine we başarnyklaryna ynam döretmäge, şeýle hem erjelligi we ussatlygy ösdürmäge kömek edýär. Okuwlar oglanlar we gyzlar üçin elýeterlidir we çagalara Ylym, Tehnologiýa, Inženerçilik, Sungat we Matematika (STEAM) bilen gyzyklanmany ösdürmäge kömek edýär. Hünärli mugallymlar bilen bilelikde çagalar doly döredijilik mümkinçiliklerini açyp bilerler we robot dünýäsinde täsirli netijeleri gazanyp bilerler.

Mundan başga-da, taýýarlyk kurslaryny gutaran we ýokary bilim we başarnyklary görkezen iň zehinli we höwesli okuwçylar robototehnika boýunça abraýly halkara ýaryşlaryna gatnaşmaga taýynlyk görüp bilerler.

Okuwçylarymyzyň ýokary taýýarlyklaryny  görkezýän şeýle ýaryşlarda  öz nominasiýalarynda birnäçe gezek baýrak aldylar.